Ministarstvo socijalne politike i mladih objavljuje Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za "Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa"

Objavljeno u Natječaji

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavljuje Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za "Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa".

Opći cilj Poziva je osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj. Specifični ciljevi Poziva su: 1. Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa te 2. Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje.

Poziv na informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava "Poticanje društvenog poduzetništva", 26. srpnja 2016. godine, Šibenik

Objavljeno u Obavijesti

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava poziva Vas na informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Poticanje društvenog poduzetništva“, koja će se održati u Šibeniku, u utorak, 26. srpnja 2016. godine u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić, Poljana 6, s početkom u 10:00 sati.

Poziv je objavljen u okviru Europskog socijalnog fonda u iznosu od 8.000.000,00 kuna, a otvoren je u razdoblju od 01. srpnja do 02. rujna 2016. godine. Sve informacije dostupne su na internetskoj stranici www.esf.hr.

Prijava na radionicu vrši se putem Prijavnog obrasca na poveznici: http://goo.gl/forms/qTNtopTm6uF6St4T2, najkasnije do ponedjeljka, 25. srpnja 2016. godine. U prilogu se nalaze Poziv na radionicu i program.

Sva dodatna pitanja možete dostaviti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. POZIV NA RADIONICU 287 KB
2. PROGRAM 162 KB

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 21. srpnja 2016. Poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“

Objavljeno u Obavijesti

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 21. srpnja 2016. Poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“. U sklopu provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodijelit će se bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 250.000.000,00 kuna mikro i malim poduzećima.

Poziv je namijenjen poticanju investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga. Potpore u okviru ovog Poziva namijenjene su pravnim ili fizičkim osobama koje se bave ekonomskom djelatnošću, a koje su, sukladno definiciji, mikro i mala poduzeća.

Iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti (de minimis) kretat će se od 30.000,00 do 300.000,00 kuna uz maksimalan intenzitet potpore od 65 % bespovratnih sredstava za mala poduzeća te 85% za mikro poduzeća.

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. kolovoza 2016. godine na adresu:

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 30. rujna 2016. godine.

Ministarstvo poduzetništva i obrta Poziv na dostavu projektnih prijava objavilo je na mrežnim stranicama strukturnifondovi.hr, a cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavljuje Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za "Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći"

Objavljeno u Natječaji

Ministarstvo socijalne politike i mladih 21. srpnja 2016. godine objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“, koji se financira u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020, iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.Ukupna vrijednost Poziva je 34.476.000,00 HRK.

Ciljne skupine Poziva su samci i obitelji koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva i definirani su kao najpotrebitiji prema kriterijima partnerske organizacije  za  primanje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne pravne osobe kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Info radionica za potencijalne prijavitelje bit će organizirana u tjednu od 25. - 29. srpnja 2016. Za sve informacije, kao i način prijave potrebno je redovno pratiti relevatne web-stranice za fondove, kao i mrežne stranice Ministarstva socijalne politike i mladih kao Posredničkog tijela.

Sve detalje ovog poziva možete pronaći na stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova OVDJE.

OBAVIJEST: 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša održat će se u četvrtak 28. srpnja 2016. godine u 18,00 sati u velikoj gradskoj vijećnici

Objavljeno u Objave gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša - DNEVNI RED 76 KB
2. II. IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2016. 67 KB
3. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2015. GODINU 245 KB
4. ZAKLJUČAK o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Drniša za razdoblje siječanj-prosinac 2015. 38 KB
5. ZAKLJUČCI o primanju na znanje Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima proračunskih korisnika za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 64 KB
6. ZAKLJUČAK o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje autobusnog kolodvora Drniš GRADSKOJ ČISTOĆI DRNIŠ d.o.o. Drniš 55 KB
7. IZJAVA o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Drniša 102 KB
8. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Drniša za 2016. godine 29 KB
9. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša za 2016 god. 28 KB
10. IZVJEŠĆE o sudjelovanju u pokroviteljstvima 40 KB
11. ZAKLJUČAK o polugodišnjem Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Drniša 37 KB
12. ZAKLJUČAK o donošenju Lokalnog programa za mlade Grada Drniša za razdoblje od 2014. do 2017. godine 45 KB
13. LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA DRNIŠA Za razdoblje od 2014. do 2017. godine 147 KB
14. ODLUKA o upravljanju grobljima 48 KB
15. ODLUKA o dodjeli javnih priznanja Grada Drniša u 2016. godini 46 KB
16. ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Drniša za 2015. godinu 35 KB
17. ZAKLJUČAK o usvajanju Plana upravljanja razvojem i marketingom turizma drniškog područja 47 KB
18. ODLUKA za obavljanje komunalnih poslova usluge sakupljanje i postupanje s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama, te sakupljanje animalnog otpada na području Grada Drniša za 2016. -2017. godinu na temelju pisanog Ugovora u Gradu Drnišu 38 KB
19. ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 66 KB
20. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku - Sanacija makadamske ceste od mosta na rijeci Čikoli do Miškovića ograde (Ključ) 78 KB
21. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Drniš te ZAKLJUČAK o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja za Grad Drniš 58 KB

Obavijest o dodijeljenoj potpori Hrvatske turističke zajednice za održavanje 3. Međunarodnog festivala pršuta Drniš 2016.

Objavljeno u Novosti

Temeljem kandidature Grada Drniša za dodjelu potpore za održavanje 3. Međunarodnog festivala pršuta Drniš 2016. godine iz programa „Potpore događanjima“ u 2016. godini na turistički nerazvijenim PPS područjima, Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice donijelo je Odluku o dodjeli 20.000,00 kuna potpore za organizaciju 3. Međunarodnog festivala pršuta u Drnišu.

Ministarstvo poduzetništva i obrta: Najveći natječaj za bespovratna sredstva - Potpore za preko tisuću poduzetnika

Objavljeno u Obavijesti

Nove bespovratne potpore za mikro i male poduzetnike. Prijavite vaš projekt!

U sljedećih desetak dana Ministarstvo poduzetništva i obrta otvorit će izmjenjeni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za poduzetnike do 49 zaposlenih. Maksimalna potpora iznosi 300.000 kuna, a očekuje se da će oko tisuću dvjesto poduzetnika dobiti bespovratne potpore. S obzirom na opseg ulaganja i broj planiranih korisnika, to je najveći natječaj u dosadašnjoj praksi.

Cilj je bespovratnim potporama ojačati konkurentnost mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga.

Copyright © 2012 - Grad Drniš - Sva prava zadržana - Izrada i održavanje krasic.net