Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

Objavljeno u Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) Grad Drniš je danas započeo provedbu savjetovanja s javnošću pri donošenju Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u  objektu za robinzonski smještaj (u daljnjem tekstu: Odluka), putem svoje internetske stranice, objavom njenog nacrta.

U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Odluke.

S obzirom na važnost navedenog dokumenta i na odredbu članka 11. navedenog Zakona, pozivamo Vas da se aktivno uključite i svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-mail: ivana.sucic@drnis.hr ili osobno u pisarnicu Grada Drniša, Trg kralja Tomislava 1, Drniš, a putem priloženog Obrasca za savjetovanje.

Savjetovanje s javnošću otvoreno je do 23. siječnja 2019. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Grad Drniš će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću koje će dostaviti Gradskom vijeću Grada Drniša.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj 119 KB
2. Obrazloženje odluke 121 KB
3. Obrazac za savjetovanje 19 KB