Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Drniša za 2017. godinu

Objavljeno u Proračun Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU 45,6 KB
2. OPĆI DIO 77 KB
3. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA 46 KB
4. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA 39 KB
5. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 61 KB
6. OBRAZLOŽENJE 248 KB
7. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 44 KB
8. ZAKLJUČAK O KORIŠTENJU TEKUĆE PRIČUVE 104 KB