Održana prezentacija projekta "Razvoj turizma na rubnim dijelovima Nacionalnog parka Krka"

Objavljeno u Razvoj turizma na rubnim dijelovima Nacionalnog parka Krka

U utorak 16. rujna 2014. godine u Maloj gradskoj vijećnici u Drnišu održana je prezentacija projekta "Razvoj turizma na rubnim dijelovima Nacionalnog parka Krka" (Tourism development at the National Park Krka boundary areas). Nositelj projekta je Grad Drniš, a partneri na projektu su TZ Grada Drniša, Gradski muzej Drniš, Javna institucija zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije i Javna ustanova razvojna agencija Šibensko-kninske županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 632.133,51 EUR-a, od čega je iznos sufinanciranja EU-a 532.382,84 EUR-a ili 84,22%, a ostatak iznosa će osigurati Grad Drniš, zajedno sa partnerima. Projekt se sufinancira iz programa IPA II C – Operativni program regionalna konkurentnost 2007-2013. Trajanje projekta je 18 mjeseci.

Cilj projekta je razvoj i promocija autentične i atraktivne turističke ponude na rubnim dijelovima NP Krka. To će biti omogućeno uređenjem lokaliteta, koji su od velikog značaja za razvoj turizma ovog kraja, te izgradnjom kapaciteta lokalnog stanovništva i ostalih relevantnih sudionika. Ovaj projekt će omogućiti lokalnim turističkim djelatnicima, vlasnicima seoskih domaćinstava, iznajmljivačima, te malim i srednjim poduzetnicima produljenje turističke sezone, a samim time i porast broja dolazaka i noćenja turista, te povećanje prihoda u turističkoj sezoni.

Na uvodnoj konferenciji vezanoj za projekt, svaki od partnera na projektu, prezentirao je svoj dio projekta. Naime, sam projekt se sastoji od nekoliko mikroprojekata – uređenje šetnice kroz kanjon rijeke Čikole, rekonstrukcija i opremanje mlinice, izgradnja Zip line konstrukcije na kanjonu rijeke Čikole, uređenje biciklističkih staza na Miljevcima i Trbounju, te izrada marketing i managment plana razvoja turizma ovog kraja.

Predstavljeni su i članovi projektnog tima:

  • Drago Matić, kao koordinator projekta (Razvojna agencija)
  • Hrvoje Zekanović, kao koordinator projekta za rekreativni turizam (Javna ustanova za zaštićena prirodna područja)
  • Joško Zaninović, kao koordinator za kulturne znamenitosti (Gradski muzej Drniš)
  • Josipa Čupić, kao savjetnik za turizam(TZ Grada Drniša)
  • Ante Galić, financijski asistent na projektu (Grad Drniš)
  • Ivana Sučić, kao voditelj projekta (Grad Drniš).

Također je predstavljen i tehničko-savjetodavni tim projekta, kojeg čine predstavnici sljedećih institucija: TZ Šibensko-kninske županije, TZ Grada Knina, Šibensko-kninske županije, NP Krka, Hrvatskog planinarskog saveza, Planinarskog društva "Promina", Ministarstva kulture, LAG-a Krka, Veleučilišta u Šibeniku za menadžment u turizmu. Njihova je zadaća sudjelovati u brojnim projektnim aktivnostima, a prventstveno u jačanju institucionalnog kapaciteta i ljudskih resursa u turizmu, te u marketingu i promociji projekta.

Na kraju konferencije partneri u projektu potpisali su i međupartnerski sporazum, kojim se reguliraju sva međusobna prava i obveze partnera.