Izmjene u mjeri 4 (Ulaganja u fizičku imovinu)

Objavljeno u Mjere

U mjeri M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjeri 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020. došlo je do izmjene korisnika obzirom na standardni ekonomski rezultat (SO) poljoprivrednog gospodarstva. Slijedom navedenog, korisnici podmjere 4.1 su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura ukoliko provode ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća te 8.000 eura ukoliko provode ulaganja u ostalim sektorima, sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1242/2008, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. 

8.000 eura prihoda korisnik ostvaruje ukoliko je ostvario sljedeću proizvodnju: 

  • POVRĆE NA OTVORENOM – 1,53 ha 
  • JABUKE – 3,65 ha 
  • MASLINE – 2,99 ha 
  • PŠENICA – 9,05 ha 
  • MLIJEČNE KRAVE – 5 kom 
  • KOKOŠI NESILICE – 830 kom 
  • SVINJE ZA TOV – 154 kom 

Kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik će biti u obvezi dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu PG.

Objavljeni pravilnici o provedbi Mjere 4. iz Programa ruralnog razvoja

Objavljeno u Mjere

U Narodnim novinama 7/15, od 21. siječnja 2015. godine, objavljen je Pravilnik o provedbi mjere 4. "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" i podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Temeljem objavljenih pravilnika Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede planira objaviti natječaj za navedene podmjere 30. siječnja 2015. godine.

Uspostavljen sustav za objavu Poziva na dostavu ponuda za mjere iz Programa ruralnog razvoja

Objavljeno u Mjere

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na dan 27. siječnja 2015. godine, obavijestila je potencijalne korisnike i ponuditelje roba/radova/usluga za ulaganja koja se sufinanciraju u okviru mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (PRR), da su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uspostavili sustav za objavu Poziva na dostavu ponuda.

Kada potencijalni korisnik neke mjere PRR-a u sklopu svog projekta (kojeg namjerava prijaviti na natječaj Agencije za plaćanja) želi nabaviti neku robu, radove ili uslugu, više ne mora samostalno od ponuditelja prikupljati ponude i nema obavezu dostave 3 ponude za svaku nabavu. Sada su ponuditelji ti koji će se javiti korisniku na adresu objavljenu u Pozivu na dostavu ponuda, a isti će biti svima dostupan na web stranici Agencije za plaćanja na sljedećem linku.

MJERA M04 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU

Objavljeno u Mjere

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M04 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU, PODMJERE 4.1. POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA NN 7/15 537 KB
2. PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M04 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU, PODMJERE 4.1. POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA NN 7/15 905 KB
3. PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M04 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU, PODMJERE 4.2. POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU, MARKETING I/ILI RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NN 7/15 443 KB
4. PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M04 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU, PODMJERE 4.2. POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU, MARKETING I/ILI RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NN 7/15 838 KB
5. POVEZNICA NATJEČAJ - OPERACIJA 4.1.1. 0000 KB
6. POVEZNICA NATJEČAJ - OPERACIJA 4.1.2. 0000 KB
7. POVEZNICA NATJEČAJ - OPERACIJA 4.2.1. 0000 KB

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode: Pojašnjenje vezano za projekte iz Mjere 7 unutar Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014 - 2020

Objavljeno u Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Pojašnjenje vezano uz potrebu provedbe postupka temeljem Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode za projekte u sklopu podmjera iz Mjere 7 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020 6,14 MB

Prezentacije sa održane edukativne radionice za poljoprivrednike u organizaciji Grada Drniša i Šibensko-kninske županije

Objavljeno u Prezentacije

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. OBVEZNI DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE POLJOPRIVREDNIKA, ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA KOD POLJOPRIVREDNIKA, IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 1,28 MB
2. PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014. – 2020. 818 KB
3. PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE (2016. -2020.) 1,34 MB
4. PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU GRADA DRNIŠA ZA RAZDOBLJE 2016-2020 182 KB
5. RIF - RAČUNOVODSTVO POLJOPRIVREDE 1,31 MB

Prezentacije sa info radionice za tip operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

Objavljeno u Prezentacije

Djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Savjetodavne službe te porezna stručnjakinja Miljenka Cutvarić održali su info radionice za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” u Splitu, 06. veljače i Zagrebu, 07. veljače. Treća radionica održana je jučer u Osijeku, a zadnja u nizu je u Rijeci, 13. veljače.

Podsjećamo, cilj ovih radionica je upoznavanje korisnika s načinom provedbe drugog natječaja za podmjeru 6.3., a predstavljaju su teme vezane uz postupak prijave na natječaj, izrade poslovnog plana, izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva te obvezama korisnika glede poreznog aspekta.

U nastavku su dostupne prezentacije s radionica.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. 2. natječaj M 6.3.1. APPRRR 257 KB
2. 6.3.1. 2. natječaj MP 847 KB
3. Poslovni plan, APPRRR 1,24 MB
4. Izračun EVPG, SS 727 KB
5. Pitanja i odgovori, MP 2,99 MB
6. Porezni aspekt 707 KB