Upute za izradu financijskih planova Grada Drniša za razdoblje 2018. - 2020. godine

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Proračun Grada Drniša

U skladu sa člankom  27. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018.- 2020. Ministarstva financija, izrađene su i dostavljaju se Upute za izradu financijskih planova Grada Drniša za razdoblje 2018. – 2020. godine.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. UPUTE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020. 724 KB
2. UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020. 342 KB
3. PRILOG 1 - FINANCIJSKI PLAN - NASLOV 26 KB
4. PRILOG 2 - MODEL PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 87 KB

Godišnji obračun proračuna za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Proračun Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Drniša za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine 569 KB
2. Zaključak o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Drniša za razdoblje siječanj-prosinac 2016. 267 KB
3. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2016. GODINU 3,86 MB
4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Drniša za 2016. godinu 200 KB

OBAVIJEST: 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša održat će se u petak, 6. listopada 2017. godine u 19,00 sati u velikoj gradskoj vijećnici

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Objave gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša - DNEVNI RED 211 KB
2. Godišnji obračun Proračuna Grada Drniša za 2016. godinu 378 KB
3. Zaključak o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Drniša za razdoblje siječanj-prosinac 2016. 268 KB
4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Drniša za 2016. godinu 200 KB
5. Polugodišnji obračun Proračuna Grada Drniša za 2017. godinu 252 KB
6. Zaključak o donošenju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Drniša za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine 267 KB
7. Sporazum o suradnji i reguliranju međusobnih obveza na rekonstrukciji vodovoda, izgradnji fekalne kanalizacije i javne rasvjete, te obnovi državne ceste D 33 na prolazu kroz grad Drniš 375 KB
8. Odluka o gradskim porezima Grada Drniša 342 KB
9. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Drniš 374 KB
10. Ponovni javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Drniša 345 KB
11. Zaključak o primanju na znanje polugodišnjeg Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Drniša 211 KB
12. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku Grada Drniša za Sporazum o suradnji i reguliranju međusobnih obveza na rekonstrukciji vodovoda, izgradnji fekalne kanalizacije i javne rasvjete, te obnovi državne ceste D33 na prolazu kroz grad Drniš između HRVATSKIH CESTA d.o.o.Zagreb, GRADA DRNIŠA i RAD-a d.o.o. Drniš 208 KB

Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Objave gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Rješenja o imenovanju komisija 237 KB
2. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Drniša u 2017. godini 419 KB
3. Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu čest.zem.2863 k.o. Radonić 204 KB
4. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje ugovora o zakupu i korištenju javne gradske površine između Grada Drniša i TISAK d.d. 200 KB
5. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje kupoprodajnog ugovora između Grada Drniša i Marka Šege 205 KB
6. 2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 3,14 MB

Copyright © 2012 - Grad Drniš - Sva prava zadržana - Izrada i održavanje krasic.net