Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: Radovi na uređenju hostela u okviru provedbe projekta "NATURA DRNIŠ"

Objavljeno u Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, javni naručitelj - Grad Drniš je obvezan opis predmeta, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, pa je nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima objavljen na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA s datumom objave 22.07.2019.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 29.07.2019.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Obavijest o jednostavnoj nabavi za postupak: Radovi na poboljšanju sustava oborinske odvodnje u Gradu Drnišu

Objavljeno u Jednostavna nabava

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18.07.2019. godine objavljena je Obavijest o jednostavnoj nabavi za postupak: Radovi na poboljšanju sustava oborinske odvodnje u Gradu Drnišu.

Naručitelj: Grad Drniš

Procijenjena vrijednost nabave: 300.000,00 kn bez PDV-a

Broj objave: 2019/ 0BP-00725. 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29.07.2019. do 12:00 sati.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. POZIV NA DOSTAVU PONUDA 602 KB
2. GRAĐEVINSKI PROJEKT 11,2 MB
3. TROŠKOVNIK 28 KB