Obavijest o nadmetanju za postupak: Građenje i opremanje dječjeg vrtića u Drinovcima

Objavljeno u Postupci javne nabave po zakonu o javnoj nabavi

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 21.08.2018. godine objavljena je Dokumentacija za nadmetanje za postupak: Građenje i opremanje dječjeg vrtića u Drinovcima

Naručitelj: Dječji vrtić Drniš

Procijenjena vrijednost nabave: 5.472.972,19 kuna

Broj objave: 2018/S 0F2-0022552

Krajnji rok za dostavu ponuda je 11.9.2018. do 14:30 sati.

Obavijest o jednostavnoj nabavi za postupak: Građevinska sanacija kulturnog dobra Pokrovnik, Pećina-vrelo pitke vode

Objavljeno u Jednostavna nabava

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 20.08.2018. godine objavljena je Obavijest o jednostavnoj nabavi za postupak: Građevinska sanacija kulturnog dobra Pokrovnik, Pećina-vrelo pitke vode.

Naručitelj: Grad Drniš

Procijenjena vrijednost nabave: 76.000,00 kuna

Broj objave: 2018/0BP-00731

Krajnji rok za dostavu ponuda je 27.08.2018. do 13:00 sati.

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave "Rekonstrukcija tržnice u Drnišu"

Objavljeno u Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, javni naručitelj - Grad Drniš je obvezan opis predmeta, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, pa je nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima objavljen na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA s datumom objave 08.08.2018.