Obavijest o nadmetanju za postupak Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za revitalizaciju lokaliteta utvrde "Gradina" u Drnišu kroz rekonstrukciju i gradnju pratećih sadržaja te uređenje partera i krajobraza

Objavljeno u Postupci javne nabave po zakonu o javnoj nabavi

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 08.01.2018. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za revitalizaciju lokaliteta utvrde "Gradina" u Drnišu kroz rekonstrukciju i gradnju pratećih sadržaja te uređenje partera i krajobraza.

Naručitelj: Grad Drniš

Procijenjena vrijednost nabave: 611.000,00 kuna

Broj objave: 2018/S 0F2-0000328

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26.01.2018. godine do 12:00 sati.