Obavijest o nadmetanju za Izradu projektne i tehničke dokumentacije rekonstrukcije Đačkog doma u Drnišu u Hostel i Caffe bar

Objavljeno u Postupci javne nabave po zakonu o javnoj nabavi

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 05.10.2017. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za Izradu projektne i tehničke dokumentacije rekonstrukcije Đačkog doma u Drnišu u Hostel i Caffe bar.

Broj objave: 2017/S 0F2-0020471

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 30.10.2017. do 13,00 sati.