U Drnišu održane tradicionalne Male maškare

Objavljeno u Grad Drniš - prijatelj djece

U četvrtak 28. siječnja u jutarnjim satima održane su tradicionalne Male maškare u Drnišu, na kojima su sudjelovala djeca iz Dječjeg vrtića Drniš i Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog.

Gradonačelnik Josip Begonja tim je povodom predao i ključeve grada Meštru od maškara, te je time započela vladavina maškara slijedećih desetak dana.

Održana radionica za drniške udruge

Objavljeno u Udruge

Kako se Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html),  koju je donijela Vlada RH početkom 2015. godine, mijenja dosadašnji način financiranja udruga, Grad Drniš je u pripremi novog Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Drniša.

Kao uvod donošenju novog Pravilnika, u ponedjeljak 1. veljače u Maloj gradskoj vijećnici u Drnišu održana je kratka radionica, koju je vodila gđa Aleksandra Janjić, a na kojoj su predstavnici drniških udruga upoznati sa načinom kako pripremiti kvalitetan projekat, odnosno program za prijavu na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga, te kako pratiti provedbu tog projekta i pripremiti konačno izvješće nakon provedbe.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. RADIONICA ZA UDRUGE - PREZENTACIJA 780 KB

Poziv za sudjelovanje na predavanju "Društveno/socijalno poduzetništvo" u sklopu projekta "TOČKA-Info centar za mlade"

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

Drniš, 08.02.2016. u 11:00 h – Mala gradska vijećnica

Udruga mladih "Mladi u Europskoj uniji" vas poziva na predavanje pod nazivom "Društveno/socijalno poduzetništvo" koje će se održati 08.02.2016. godine u prostoru Male gradske vijećnice u Drnišu, s početkom u 11 sati.

Navedeno predavanje održava se u sklopu projekta "TOČKA-Info centar za mlade", koji Udruga mladih "Mladi u EU" provodi u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom "Sveti Bartolomej" iz Knina.

Predavanje "Socijalno/društveno poduzetništvo" ima za cilj mladim ljudima približiti pojam društvenog/socijalnog poduzetništva, te ih potaknuti na bavljenje istim.

Predavanje je tematski podijeljeno tako da obuhvati pojmove poduzetnosti i poduzetništva, kao i zelenog poduzetništva, te kroz primjere dobre prakse objasni što je to društveno/socijalno poduzetništvo i kako osnovati zadrugu.

Predavanje će održati Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih "Mladi u EU".

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. POZIV 483 KB

Predana dokumentacija za Integrirani projekt revitalizacije kulturne baštine Grada Drniša

Objavljeno u Novosti

U petak 29. siječnja Grad Drniš je predao dokumentaciju za dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje pripremne dokumentacije za obnovu kulturne baštine Grada Drniša. Bespovratna potpora se dodjeljuje iz Europskog fonda za regionalni razvoj za dvije grupe aktivnosti: pripremu dokumentacije i provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Cilj ovog programa je pružiti potporu integriranim razvojnim programima temeljenim na obnovi kulturne baštine, a koji bi kroz valorizaciju kulturne baštine doprinijeli društveno-gospodarskom razvoju određenog područja, čineći ga pritom prepoznatljivom turističkom destinacijom.

Grad Drniš se prijavio na Grupu aktivnosti A, odnosno za dodjelu potpora za izradu projektne dokumentacije za obnovu Đačkog doma (sklop kuća Divnić), zgrade Starog kina, zgrade bivšeg Doma kulture u Siveriću, te ostataka tvrđave „Gradina“. Radi se o zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Drniša. Vrijednost ukupne projektne dokumentacije je oko 3.200.000 kuna, od čega EFRR financira 85% iznosa.

"Mladi u EU" - Održana fokus grupa za mlade te fokus grupa za predstavnike OCD-a, obrazovnih ustanova i savjeta mladih

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

Dana 18. i 25. siječnja 2016. godine u prostorijama Male gradske vijećnice grada Drniša održana je fokus grupa za mlade i fokus grupa za predstavnike OCD-a, obrazovnih ustanova i savjeta mladih. Predstavnici udruge mladih „Mladi u EU“ pojasnili su sudionicima važnost iskazivanja svojih stavova, mišljenja kao i problema s kojima se susreću mladi u gradu Drnišu, kako bi se mogao donijeti i usvojiti kvalitetan Lokalni program za mlade grada Drniša. Na navedenim fokus grupama raspravljalo se o životu mladih u gradu Drnišu, njihovim školskim i izvanškolskim aktivnostima i sve većem problemu iseljavanja mladih iz grada što uvelike doprinosi depopulaciji stanovništva.

Otvoreni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020.

Objavljeno u Javni pozivi

Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, što znači da je projektne prijedloge moguće neprekidno podnositi od otvaranja poziva sve dok postoje slobodna sredstva.

Projektne prijedloge zaprimljene u okviru prvog roka koji ispunjavaju sve uvjete bit će predmet razmatranja Odbora za praćenje. Prvi rok za podnošenje projektnih prijedloga je 11. ožujak 2016.

Za opća pitanja o javnom pozivu obratite se gosp. Baškovič Tadej. Za detaljnije informacije o eMS, molimo vas, kontaktirajte +386 1 400 3409.

Natječajnu dokumentaciju i sve ostale detalje ovog otvorenog poziva možete pronaći OVDJE.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: Obavijest vinogradarima i vinarima

Objavljeno u Obavijesti

Proizvođači grožđa svake godine Agenciji za plaćanja podnose Izjavu o berbi, a svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi vino i/ili mošt, podnosi Agenciji Izjavu o proizvodnji za tekuću godinu. Podsjećamo vinogradare i vinare da se Izjava o berbi i/ili Izjava o proizvodnji za vinsku godinu 2015. podnosi Agenciji najkasnije do 15. siječnja 2016. sukladno gore navedenim obrascima.

Napominjemo da se navedene izjave podnose u regionalnim uredima Agencije za plaćanja prema mjestu prebivališta: 

http://www.apprrr.hr/Download.ashx?FileID=f15d02b1-66b1-4955-a14f-84d05e872f0a