Šibensko-kninska županija objavila Javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Šibensko-kninske županije za 2013. i 2014. godinu.

Objavljeno u Natječaji

Predmet javnog natječaja je sufinanciranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije (OIE): solarnog kolektorskog sustava za pripremu tople potrošne vode i/ili potpore grijanju i fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području Šibensko-kninske županije za 2013. i 2014. g.

Tekst natječaja i prijavni obrasci mogu se naći na stranicama Šibensko-kninske županije slijedeći link:

http://sibensko-kninska-zupanija.hr/informacije/obnovljivi-izvori-energije/javni-natjeaj-za-subvencioniranje-trokova-nabave-i-ugradnje-sustava-za-koritenje-obnovljivih-izvora-energije-u-kuanstvima-na-podruju-ibensko-kninske-upanije-za-2013-i-2014-godinu/62.html

Pravilnik o pravu i načinu korištenja službenih osobnih automobila, službenih mobilnih telefona, službene informatičke opreme, sredstava reprezentacije te potpisivanja narudžbi i putnih naloga

Objavljeno u Objave gradonačelnika

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Pravilnik o pravu i načinu korištenja službenih osobnih automobila, službenih mobilnih telefona, službene informatičke opreme, sredstava reprezentacije te potpisivanja narudžbi i putnih naloga 240 KB

Javni poziv na dostavu projektnih prijava „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“

Objavljeno u Javni pozivi

Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007.-2013. usmjeren je ka poboljšanju konkurentnosti u Hrvatskoj, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini, a financira se iz  Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Državnog proračuna Republike Hrvatske. U sklopu Operativnog programa, Prioritetne osi 2 – Mjere 2.1. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) za koju je nadležno Ministarstvo poduzetništva objavljuje se Program dodjele državnih potpora za povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kao preduvjet za objavu Javnog poziva, te Javni poziv na dostavu projektnih prijava „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“.

Potpore ovog Javnog poziva pružit će se za dvije vrste projekata koji predstavljaju različite sektore hrvatskog gospodarstva, te su shodno tome podijeljene u dva dijela kako bi se jednaka podrška pružila subjektima oba sektora i to:  1. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP) te 2. Konkurentnost turizma.

Prvi dio javnog poziva koji se odnosi na konkurentnost MSP ima za cilj povećanje ekonomske aktivnosti primjenom sveobuhvatnog pristupa strateškim potrebama MSP-a kroz projekte čiji je cilj poboljšati tehnološku strukturu poduzeća, olakšati pristup financiranju za proizvodna ulaganja, te ojačati održivost i konkurentnost poduzeća.

Drugi dio koji se odnosi na konkurentnost u turizmu ima za cilj doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora. Financijska podrška će biti pružena malim i srednjim poduzećima koji ulažu u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela kao i u razvoj dodatne turističke ponude te jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, a u skladu s održivošću i ekološkim standardima određenima nacionalnim strategijama.

Informacije o informativnim radionicama, pozivu kao i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći direktno na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta.

Održana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

Objavljeno u Sjednice Gradskog vijeća

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Drniša donesene su sljedeće odluke i rješenja:

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. AKTI 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Drniša 1,06 MB
2. ODLUKA O SUFINANCIRANJU UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA ZA 2014 GODINU 191 KB
3. ODLUKA O PROGRAMU JAVNIH POTREBA UDRUGAMA U USTANOVAMA KULTURI ZA 2014. GODINU 196 KB
4. ODLUKA O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2014. GODINU 198 KB
5. Socijalni program Grada Drniša za 2014. god. 242 KB
6. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Drniša za 2014. godinu 292 KB
7. ODLUKU O SUFINANCIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH UDRUGA NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA ZA 2014. GODINU 193 KB
8. III. IZMJENE PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2013. GOD. - OPĆI DIO 505 KB
9. III. IZMJENE PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2013. GOD. - POSEBNI DIO 726 KB
10. PRORAČUN GRADA DRNIŠA ZA 2014. GOD. 706 KB
11. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2014. - 2016. 458 KB
12. Projekcija proračuna 2014. - 2016. godine 364 KB