Udruge

Napisao/la Administrator. Objavljeno u O Drnišu

Lokalne udruge na području grada Drniša:

  1.
Naziv: "ŽENA"
Skraćeni naziv: -
Reg. broj: 15000527
Sjedište: Drniš, Postolarska 3
Datum upisa: 03.10.2002
Djelatnosti: pružanje pomoći starim i nemoćnim osobama pri obavljanju svakodnevnih životnih potreba; organiziranje kućnih posjeta starijim i nemoćnim osobama, te djeci; plansko djelovanje pri uočavanju akutne problematike žena na području lokalne zajednice kroz istraživanja te konzultaciju sa stručnim pojedincima i ustanovama u cilju iznalaženja adekvatnih rješenja; provođenje edukacijskih programa uz konkretnu prezentaciju i određenje smjernica za popravljanje razine životnog standarda navedenih grupacija kroz organiziranje i održavanje radionica; poticanje aktivnosti vezanih uz besplatnu pravnu pomoć radi zaštite i ostvarenja temeljnih i građanskih prava i sloboda;pružanje humanitarne pomoći sukladno Zakonu.OKUPLJANJE ŽENA
Osobe: MILENA PERČIN - PREDSJEDNICA UDRUGE
 
  2.
Naziv: UDRUGA ŽENA "SVETI ROKO" DRNIŠ
Skraćeni naziv: UŽ "SVETI ROKO" DRNIŠ
Reg. broj: 15000596
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 10
Datum upisa: 20.01.2004
Djelatnosti: provođenje edukacija žena kroz razne vidove kao što su: radionice, tribine, seminari o zaštiti njihovih prava kao i stvaralaštvo žena; briga i očuvanje tradicijskih zanata i sveg ostalog što ima veze s kulturno-povijsnom baštinom i tradicijom toga kraja, sukladno zakonu; okupljanje žena da putem različitih tehnika rada slobodno i samostalno izraze svoje umjetničke zamisli i ostvare svoja umjetnička djela; organiziranje izložbi i drugih priredbi na kojima će prezentirati radove i djela svojih članova; obilježavanje značajnih događaja i manifestacija u gradu Drnišu; sudjelovanje na domaćim i međunarodnim susretima koji su u vezi s ciljevima i djelatnostima Udruge; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 12. Statuta Udruge.OKUPLJANJE ŽENA
Osobe: MILKA KONTIĆ - PREDSJEDNICA KLUBA, ANITA PATIERA MATIĆ - TAJNICA KLUBA
 
  3.
Naziv: UDRUGA ŽENA "Sv. BARBARA" SIVERIĆ
Skraćeni naziv: -
Reg. broj: 15000360
Sjedište: Siverić, Siverić bb
Datum upisa: 30.11.1999
Djelatnosti: 0rganiziranje savjetovanja i predavanja s ciljem probitka hrvatskog pučanstva, a posebno hrvatske žene; poticanje brige o mladeži i obitelji, hrvatskoj kulturi i običajima, njega moralnih i etičkih načela katoličke vjere; očuvanje i zaštita okoliša, te njega i pomoć starijih osoba i invalida; poticanje prosvjetno - kulturnih djelatnosti.OKUPLJANJE ŽENA
Osobe: DUBRAVKA BUKARICA - PREDSJEDNICA UDRUGE
 
  4.
Naziv: LIGA PROTIV RAKA GRADA DRNIŠA
Skraćeni naziv: -
Reg. broj: 15000578
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 37
Datum upisa: 15.09.2003
Djelatnosti: pružanje različitih oblika pomoći oboljelima od CA i njihovim obiteljima, sukladno mogućnostima Udruge; organiziranje sistematskih pregleda u svrhu prevencije CA; osnaživanje i edukacija bolesnika radi lakšeg ostvarivanja njihov prava; suradnja sa lokalnim zdravstvenim službama u ranoj detekciji i liječenju CA; organiziranje stručnih predavanja (seminari, radionice, kampanje i sl.) u svrhu prevencije i podizanja svijesti pučanstva o problemu; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 9. Statuta Udruge. ZDRAVSTVENA PREVENTIVNA DJELATNOST
Osobe: MIRJANA KNEZ - PREDSJEDNICA UDRUGE
 
  5.
Naziv: GRADSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA DRNIŠ
Skraćeni naziv: UDRUGA UMIROVLJENIKA DRNIŠ
Reg. broj: 15000572
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 22
Datum upisa: 13.08.2003
Djelatnosti: unapređivanje i poticanje svih oblika suradnje članova Udruge; briga za poboljšanje materijalnog i socijalnog stanja članova; pomaganje članovima u ostvarivanju njihovih zakonskih prava koja proizlaze iz statusa umirovljenika; pomaganje bolesnim i socijalno ugroženim članovima; organiziranje društvenih, kulturnih i sportskih aktivnosti za članove Udruge; suradnja s drugim sličnim udrugama i organizacijama radi poboljšanja položaja umirovljenika; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 10. Statuta Udruge. OKUPLJANJE UMIROVLJENIKA
Osobe: NEBOJŠA KOLOMBO - PREDSJEDNIK UDRUGE
 
  6.
Naziv: KULTURNO-UMJETNIČKA UDRUGA "MILJEVCI" DRINOVCI
Skraćeni naziv: KUU "MILJEVCI" DRINOVCI
Reg. broj: 15000620
Sjedište: Drinovci, Trg dr. Franje Tuđmana 5
Datum upisa: 04.05.2004
Djelatnosti: okupljanje građana koji se bave glazbom, folklorom, glumom i recitiranjem; promicanje i unapređivanje glazbene i folklorne umjetnosti; organiziranje kulturnih manifestacija na području Županije; strukovno povezivanje i stručno usavršavanje članova; sudjelovanje na smotrama i natjecanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 13. Statuta Udruge.KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO
Osobe: DRAGO BAČIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE
 
  7.
Naziv: "DRNIŠKE MAŽORETKINJE"
Skraćeni naziv: -
Reg. broj: 15000530
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 24
Datum upisa: 14.10.2002
Djelatnosti: okupljanje članova koji se bave mažoret plesom; unapređivanje tjelesnih sposobnosti članova; sudjelovanje na natjecanjima i raznim prigodnim manifestacijama; stručno usavršavanje članova; ostvarivanje suradnje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 7. Statuta Udruge.OSTALE KULTURNE DJELATNOSTI
Osobe: ŽIVANA TOPIĆ - PREDSJEDNICA UDRUGE
 
  8.
Naziv: UDRUGA ČIKOLA DRNIŠ
Skraćeni naziv: -
Reg. broj: 15000235
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 10
Datum upisa: 22.10.1998
Djelatnosti: organiziranje savjetodavnog rada i pružanje raznih oblika pomoći ugroženim skupinama pučanstva; organiziranje edukacija, priredbi, promotivnih akcija, prodajnih izližbi, tribina, video projekcija informativnih prezentacija s ciljem predstavljanja javnosti kao i prikupljanje sredstava; suradnja s domaćim i međunarodnim organizacijama.PSIHOSOCIJALNA
Osobe: Milodrag Medić - PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA, Vesna Pranić - PREDSJEDNIK UDRUGE
 
  9.
Naziv: MOTO-KLUB "LYNX" DRNIŠ
Skraćeni naziv: M.K. "LYNX" DRNIŠ
Reg. broj: 15000931
Sjedište: Badanj, Put željezničke stanice 0
Datum upisa: 12.02.2009
Djelatnosti: promicanje i unapređenje moto športa; sudjelovanje na natjecanjima u moto športu; organiziranje i provođenje športske pripreme i športske poduke u motociklističkom športu; surađivanje sa drugim istovrsnim i sličnim udrugama; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 6. Statuta Kluba. MOTOCIKLIZAM
Osobe: ŠIME GRCIĆ - PREDSJEDNIK KLUBA, ZORAN NEDOKLAN - TAJNIK KLUBA
 
  10.
Naziv: KINOLOŠKA UDRUGA "DRNIŠ"
Skraćeni naziv: -
Reg. broj: 15000048
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 30
Datum upisa: 09.02.1998
Djelatnosti: okupljanje uzgajivača, vodiča, vlasnika i ljubitelja rasnih pasa, lovnih i nelovnih pasmina; razvoj i unapređenje lovne i športske kinologije; održavanje manifestacija izložbenog karaktera.ZAŠTITA PASA
Osobe: Ante Bilać - PREDSJEDNIK UDRUGE
 
  11.
Naziv: UDRUGA PROIZVOĐAČA DRNIŠKOG PRŠUTA
Skraćeni naziv: "DRNIŠKI PRŠUT"
Reg. broj: 15000532
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 25
Datum upisa: 28.10.2002
Djelatnosti: aktivno sudjelovanje u unapređivanju i poboljšanju proizvodnje drniškog pršuta, te trajnih i polutrajnih suhomesnatih proizvoda u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva; strukovno povezivanje i organiziranje izobrazbe svojih članova; organiziranje predavanja i demonstracijskih prezentacija; ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim srodnim udrugama; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 7. Statuta Udruge.GOSPODARSKA STRUKOVNA DJELATNOST
Osobe: NIKOLA RAKIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE, ŽELJKO PILIĆ - PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA, JOSO SAMAC - TAJNIK UDRUGE
 
  12.
Naziv: ZAVIČAJNA ZAJEDNICA DRNIŠA I PRIJATELJA DRNIŠKOG KRAJA
Skraćeni naziv: ZZDiPDK
Reg. broj: 21002157
Sjedište: Zagreb, Palmotićeva 84
Datum upisa: 02.10.2001
Djelatnosti: Organiziranje predavanja, društvenih večeri i prigodnih kulturnih priredbi za svoje članove; organiziranje rada Udruga prema prihvaćenim planovima i programima; njegovanje kulturnih, povjesnih i ostalih dostignuća Drniša i drniškog kraja; skrb o financijsko-materijalnim sredstvima udruge; suradnja sa srodnim udrugama i drugim kulturno-umjetničkim udrugama u zemlji i inozemstvu, te obavljanje ostalih djelatnosti sukladno članku 8. Statuta.ZAVIČAJNA DJELATNOST
Osobe: Ivan Mihaljević - PREDSJEDNIK, JOSIP MARIN – DOPREDSJEDNIK
 
  13.
Naziv: OGRANAK MATICE HRVATSKE DRNIŠ
Skraćeni naziv: -
Reg. broj: 15000500
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 8
Datum upisa: 29.04.2002
Djelatnosti: proučavanje, očuvanje i promicanje hrvatske kulturne baštine; proučavanje hrvatske prošlosti i sadašnjosti; promicanje narodne prosvjete; izdavanje knjiga, časopisa; osnivanje knjižnica; očuvanje i njega osobitosti hrvatskog jezika; organiziranje predavanja,izložbi, tribina i skupova; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 7 Pravila.OSTALE KULTURNE DJELATNOSTI
Osobe: DAVOR GAURINA - PREDSJEDNIK UDRUGE
 
  14.
Naziv: GRADSKI PUHAČKI ORKESTAR - DRNIŠ
Skraćeni naziv: -
Reg. broj: 15000019
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 10
Datum upisa: 06.02.1998
Djelatnosti: uvježbavanje glazbenog prpgrama za nastupe na koncertima, susretima, smotrama, i takmičenjima puhačkih orkestara i sudjelovanje na istima; organiziranje i izvođenje priredbi glazbenog karaktera.GLAZBENA DJELATNOST
Osobe: JOSIP BARIŠIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE
 
  15.
Naziv: UDRUGA VINOGRADARA "DEBIT" DRNIŠ
Skraćeni naziv: "DEBIT" DRNIŠ
Reg. broj: 15000417
Sjedište: Drniš, Trg dr. Franje Tuđmana 7
Datum upisa: 07.12.2000
Djelatnosti: okupljanje i organiziranje vinogradara i vinara, njihovo osposobljavanje za primjenu suvremenih dostignuća u vinogradarsko - vinarskoj proizvodnji; organiziranje suradnje s proizvođačima deklariranih loznih cijepova te organizacija nabavke repromaterijala i opreme potrebne za suvremenu vinogradarsku i vinarsku proizvodnju; organizacija suradnje za otkup grožđa, vina i rakije s ovlaštenim organizacijama i zajednički nastup na tržištu posebno s turističkim organizacijama i zajednicama te njegovanjem narodni običaja i tradicija u vinogradarskoj i vinarskoj djelatnosti.POLJOPRIVREDNA DJELATNOST
Osobe: Ivica Džapo - PREDSJEDNIK UDRUGE
 
  16.
Naziv: LOVAČKO DRUŠTVO "KAMENJARKA " DRNIŠ
Skraćeni naziv: LD "KAMENJARKA" DRNIŠ
Reg. broj: 15000045
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 31
Datum upisa: 09.02.1998
Djelatnosti: čuvanje, zaštita, uzgoj i korištenje divljači sukladno Zakonu o lovstvu; gospodarenje lovištem, uzgoj i zaštita divljači, zaštita prirode i ljudskog okoliša, te briga o ostalim životinjskim vrstama u lovištu; unapređenje lovstva, zabranom lova određene vrste divljači, održavanje prirodne ravnoteže i poduzimanje mjera radi spriječavanja nezakonita lova; poduzimanje mjera radi reprodukcije i racionalnog korištenja divljači i njezinih djelova; promet i prodaja odstrijeljene i žive divljači i njezinih djelova pravnim i fizičkim osobama sukladno posebnim propisima; organiziranje i provođenje lovnog streljaštva za svoje članove; izdavanje stručnih radova iz oblasti lovstva, lovne kinologije, zaštite prirode i divljači, te ostalih životinjskih vrsta sukladno Zakonu; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 10. Statuta Društva.LOVNA DJELATNOST
Osobe: IVICA DREZGA - PREDSJEDNIK DRUŠTVA, PETAR KNEZ - TAJNIK DRUŠTVA
 
  17.
Naziv: TAMBURAŠKI ORKESTAR KRSTE ODAK DRNIŠ
Skraćeni naziv: -
Reg. broj: 15000022
Sjedište: Drniš, Vladimira Nazora 6
Datum upisa: 06.02.1998
Djelatnosti: okupljanje građana koji se bave glazbom; priređivanje programa i godišnji nastupi; strukovno povezivanje i stručno usavršavanje članova; organiziranje kulturnih manifestacija u gradu.GLAZBENA DJELATNOST
Osobe: PETAR ŠARIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE
 
  18.
Naziv: VOKALNO-INSTRUMENTALNI SASTAV "DRNIŠ"
Skraćeni naziv: VIS "DRNIŠ"
Reg. broj: 15000768
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 27
Datum upisa: 23.10.2006
Djelatnosti: očuvanje izvornog domaćeg melosa, te promicanje klapskog pjevanja; organiziranje nastupa povodom raznih prigoda kako u zemlji, tako i u inozemstvu; sudjelovanje u natjecanjima vokalnih sastava; pomaganje članovima prilikom nabave potrebne glazbene opreme; ostvarivanje suradnje s ostalim srodnim udrugama; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 12. Statuta Udruge. GLAZBENA DJELATNOST
Osobe: JOSIP BEGONJA - PREDSJEDNIK UDRUGE, IVICA BAKOVIĆ – PODPREDSJEDNIK
 
  19.
Naziv: DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "DRNIŠ"
Skraćeni naziv: DVD "DRNIŠ"
Reg. broj: 15000342
Sjedište: Drniš, 142. brigade 12
Datum upisa: 20.07.1998
Djelatnosti: provodi aktivnosti i djelatnosti dobrovoljnog vatrogastva, te potiče provođenje preventivnih i drugih mjera radi ostvarivanja zadataka zaštite od požara; radi na uključivanju što većeg broja građana, a posebno mladeži u rad Društva; vrši poslove kontrole nad provođenjem propisanih mjera zaštite od požara; surađuje s tijelima lokalne uprave i samouprave, poduzećima, sredstvima javnog priopćavanja i drugim udrugama na unapređivanju vatrogastva i zaštite od požaraTEHNIČKA VATROGASNA DJELATNOST
Osobe: ZORAN ĆEVID - PREDSJEDNIK DRUŠTVA, MARIO VUKUŠIĆ - ZAPOVJEDNIK VATROGASNE POSTROJBE, MILOVAN KEVIĆ - TAJNIK DRUŠTVA
 
  20.
Naziv: KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "TARA" DRNIŠ
Skraćeni naziv: KUD "TARA" DRNIŠ
Reg. broj: 15000607
Sjedište: Drniš, Trg dr. Franje Tuđmana 7
Datum upisa: 27.02.2004
Djelatnosti: okupljanje građana koji se bave folklorom i glazbom; promicanje i unapređivanje folklorne i glazbene umjetnosti; organiziranje kulturnih manifestacija u Gradu i Županiji; strukovno povezivanje te stručno usavršavanje članova; sudjelovanje na smotrama i natjecanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 13. Statuta Društva.KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO
Osobe: VUGA MARIN - PREDSJEDNICA DRUŠTVA
 
  21.
Naziv: KLUB DOBROVOLJNIH DARIVATELJA KRVI "SV. ROKO" DRNIŠ
Skraćeni naziv: KDDK-i "SV. ROKO"
Reg. broj: 15000787
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 20
Datum upisa: 31.01.2007
Djelatnosti: okupljanje članova - dobrovoljnih darivatelja krvi; razvijanje svijesti o potrebi dobrovoljnog darivanja krvi; poticanje mlađih osoba za uključivanje u pokret dobrovoljnih darivatelja krvi; organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara i drugih stručnih skupova za svoje članove; ostvarivanje suradnje s drugim istovrsnim ili sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu, te sa svim organizacijama koje podupiru rad Kluba; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 10. Statuta Kluba.OSTALE HUMANITARNE DJELATNOSTI
Osobe: DAMIR PUNCET - PREDSJEDNIK KLUBA, ŽARKO DUVANČIĆ - ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
 
  22.
Naziv: UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA DRNIŠ
Skraćeni naziv: -
Reg. broj: 15000012
Sjedište: Drniš, Trg dr. Franje Tuđmana 7
Datum upisa: 05.02.1998
Djelatnosti: sudjelovanje i potpora državnih institucija Republike Hrvatske na dosljednom provođenju odredbi svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata; briga i osiguravanje uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja svojih članova; osiguravanje uvjeta za aktivno sudjelovanje članstva u svim oblicima društvenog i političkog života, kao i briga o promicanju u činove časnika i dočasnika; promicanje hrvatskih nacionalnihi povijesnih,kultrnih, gospodarskih i drugih vrednota.OKUPLJANJE INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
Osobe: NEDILJKO ELEZ - PREDSJEDNIK UDRUGE
 
  23.
Naziv: HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DRNIŠ
Skraćeni naziv: -
Reg. broj: 15000020
Sjedište: Drniš, Miro Tilić 19
Datum upisa: 06.02.1998
Djelatnosti: razvija humane osjećaje uzajamnosti i solidarnosti pučanstva a osobito mladeži, prodonosi razvoju njihove osobnosti u duhu humanizma; podizanje i unapređenje zdravstvene kulture pučanstva sudjelovanjem u unapređenju zaštite zdravlja; popularizacija, poticanje, organiziranje i provođenje dobrovoljnog davanja krvi; vodi posebnu skrb o žrtvama oružanih sukoba; te upoznavanje građana o njihovim pravima i obvezama koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i međunarodnog prava.HUMANITARNA (uz suglasnost Ministarstva rada i soc. skrbi)
Osobe: VINKA BADŽIM – RAVNATELJICA
 
  24.
Naziv: UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA "SV. ROKO" DRNIŠ
Skraćeni naziv: UHBL - PTSP "SV. ROKO" DRNIŠ
Reg. broj: 15000811
Sjedište: Drniš, Trg dr. Franje Tuđmana 7
Datum upisa: 08.05.2007
Djelatnosti: djelovanje na procesu socijalne integracije hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a i članova njihovih obitelji; poticanje osnivanja stručnih timova za pomoć i grupa za samopomoć hrvatskih branitelja oboljelih i liječenih od PTSP-a; educiranje članova Udruge i njihovih obitelji, te razmjena iskustava između obitelji liječenih; organiziranje humanitarnih akcija s ciljem pomoći svojim članovima sukladno zakonu; suradnja sa tijelima državne uprave i samouprave, te odgovarajućim stručnim ustanovama i institucijama; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 9. Statuta Udruge.OKUPLJANJE OSTALIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA
Osobe: ZORAN ALDUK - PREDSJEDNIK UDRUGE
 
  25.
Naziv: LOVAČKO DRUŠTVO "JAREBICA" SIVERIĆ
Skraćeni naziv: -
Reg. broj: 15000046
Sjedište: Siverić, Siverić 0
Datum upisa: 09.02.1998
Djelatnosti: gospodarenje lovištem, uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači, zaštita prirode i ljudskog okoliša; odgoj i izobrazba lovaca i lovnih pripravnika; organiziranje, razvijanje i unapređivanje lova, te lovna kinologija i lovno streljaštvo.LOVNA DJELATNOST
Osobe: IVAN ŠKORIĆ - PREDSJEDNIK DRUŠTVA
 
  26.
Naziv: UDRUGA "MILJEVAČKI SABOR"
Skraćeni naziv: "MILJEVAČKI SABOR"
Reg. broj: 15000585
Sjedište: Drinovci, Trg dr. Franje Tuđmana 5
Datum upisa: 12.11.2003
Djelatnosti: okuplja mještane koji svojim idejama, znanjem i sposobnostima mogu doprinijeti razvoju Miljevaca; njeguje i potiče sve pozitivne tradicijske vrijednosti toga kraja, te predlaže viziju razvoja Miljevaca u njegovom urbanističkom, komunalnom, gospodarsko-turističkom, kulturnom i sportskom aspektu; brine za zaštitu povijsnog i kulturnog naslijeđa; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 11. Statuta Udruge.OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Osobe: NIKOLA LOVRIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE, MIROSLAV IVIĆ - TAJNIK UDRUGE
 
  27.
Naziv: PLANINARSKO DRUŠTVO "PROMINA"
Skraćeni naziv: PD "PROMINA"
Reg. broj: 15000251
Sjedište: Drniš, Fra Andrije Kačića Miošića 2
Datum upisa: 28.11.1998
Djelatnosti: razvijanje i stvaranje uvjeta za razvoj ukupne planinarske djelatnosti; organizacija izleta, susreta, sletova, pohoda, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih manifestacija; izgradnja, obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih staza, puteva, transverzala i vezanih puteva; propagiranje planinarstva kod podmladka, razvijanje planinarske etike, jačanje materijalne osnove i imovine Društva.PLANINARSTVO
Osobe: TOMISLAV JERKOVIĆ - PREDSJEDNIK DRUŠTVA
 
  28.
Naziv: UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURNOG IDENTITETA "DERNIS"
Skraćeni naziv: -
Reg. broj: 15000933
Sjedište: Drniš, Ivana Meštrovića 24
Datum upisa: 19.02.2009
Djelatnosti: internetska prezentacija kulturnih, povijesnih, tradicijskih i ostalih vrijednosti u svrhu identificiranja građana sa svojim gradom, odnosno mjestom, krajem i državom; internetska prezentacija kulturnih, sportskih, zabavnih, humanitarnih i drugih društvenih aktivnosti unutar grada Drniša i drniškoga kraja u svrhu aktivnog uključivanja građana u iste; organiziranje kulturnih, zabavnih, humanitarnih i drugih društvenih manifestacija; javno djelovanje s ciljem promocije kulture kao bitnog elementa pripadnosti zajednici.OSTALE DJELATNOSTI
Osobe: ZORAN BRAKUS - TAJNIK UDRUGE

Copyright © 2012 - Grad Drniš - Sva prava zadržana - Izrada i održavanje krasic.net