Sport

Napisao/la Administrator. Objavljeno u O Drnišu

Prve sportske aktivnosti u Drnišu odvijale su se kroz djelovanje Hrvatskog sokolskog društva, koje je osnovano 1903. godine. Također, zabilježeno je da je 1910. inženjer Procukijevič, koji je radio u Drnišu na regulacijskim radovima na koritu rijeke Čikole, napravio prvo tenisko igralište s podlogom od boksita, na mjestu današnje veterinarske postaje. Nakon toga slijedi izgradnja teniskog igrališta na Glavici (na mjestu kuće Mate Kontića). U nekim dokumentima nalazimo podatak da je 1916. godine slavni Baco pretrčao relaciju Drniš - Šibenik za 2 h i 20 min.

Prvu nogometnu loptu u Drniš donosi 1919. godine praški student Vjekoslav Milić-Štrkalj, te se drniška mladež okuplja u DOŠK i po uzoru na talijansku vojsku koja je tada bila u Drnišu započinju s prvim nogometnim treninzima. 1922. godine službeno se registriraju kao DOŠK, ulaze u splitski podsavez, a 1923. godine počinju igrati prve utakmice, 1924. odigrana je i prva utakmica sa splitskim Hajdukom.

Imamo i podatke da su se tridesetih godina u Drnišu igrale hazena (od 1932. god.) i odbojka (od 1933. god.). Pedesetih godina 20. stoljeća u Drnišu se počinje igrati rukomet, a 1962. godine osniva se i prvi košarkaški klub (KK "Partizan").

Danas se u Drnišu većina sportskih aktivnosti odvija u okviru DOŠK-a, koji u svom sastavu ima nogometni, rukometni i košarkaški klub. U susjednom Siveriću djeluje nogometni klub "Rudar", osnovan 1932.

Sportske udruge na području Grada Drniša

  1.
Naziv: DRNIŠKI OMLADINSKI ŠPORTSKI KLUB NOGOMETNI KLUB "DOŠK"
Skraćeni naziv: NK "DOŠK"
Reg. broj: 15000044
Sjedište: Drniš, Podvornica 8
Datum upisa: 09.02.1998
Djelatnosti: okupljanje članova koji se žele baviti nogometom; organiziranje i provođenje športske pripreme i športske poduke članova Kluba u nogometu; sudjelovanje na natjecanjima u nogometu; poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada; upravljanje i održavanje športskom građevinom sukladno zakonu; ostvarivanje suradnje s drugim nogometnim klubovima, odgovarajućim savezima, te sa svim organizacijama koje podupiru rad Kluba; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 8. Statuta Kluba. NOGOMET
Osobe: DRAGAN RADELJAK - PREDSJEDNIK KLUBA, ANTE MATIJAŠ - DOPREDSJEDNIK KLUBA, ZVONKO ĐIDARA – TAJNIK
 
  2.
Naziv: MALONOGOMETNI KLUB OLUJA
Skraćeni naziv: MNK OLUJA
Reg. broj: 15000870
Sjedište: Drniš, Put glavice 4
Datum upisa: 23.04.2008
Djelatnosti: okupljanje članova koji se žele baviti malim nogometom; organiziranje i provođenje športske pripreme i športske poduke članova Kluba u malom nogometu; sudjelovanje na natjecanjima u malom nogometu; ostvarivanje suradnje s drugim malonogometnim klubovima, te sa svim organizacijama koje podupiru rad Kluba; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 9. Statuta Kluba.NOGOMET
Osobe: DARKO SUŠIĆ - PREDSJEDNIK KLUBA, ANTE GALIĆ - DOPREDSJEDNIK KLUBA, DOMAGOJ ODAK - TAJNIK KLUBA
 
  3.
Naziv: KARATE KLUB "DRNIŠ"
Skraćeni naziv: -
Reg. broj: 15000042
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 32
Datum upisa: 09.02.1998
Djelatnosti: okupljanje članova koji se žele baviti karate športom; organiziranje i provođenje športske pripreme i športske poduke članova Kluba u karate športu: sudjelovanje na natjecanjima u karate športu; skrb o unapređenju stručnog rada i uvjeta rada; upravljanje i održavanje športske građevine sukladno zakonu; ostvarivanje suradnje s drugim karate klubovima, te sa svim organizacijama koje podupiru rad Kluba; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 10. Statuta Kluba. KARATE
Osobe: ZORAN ZORIČIĆ - PREDSJEDNIK KLUBA
 
  4.
Naziv: KARATE KLUB "MILJEVCI"
Skraćeni naziv: K.K. "MILJEVCI"
Reg. broj: 15000605
Sjedište: Drinovci, Oko crkve 4
Datum upisa: 17.02.2004
Djelatnosti: planiranje rada i razvitka karate športa; organiziranje i provođenje redovitih treninga članova radi priprema za natjecanja; poduka i trening djece i mladeži; poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada, te skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti športaša; upravljanje športskim objektima kojih je Klub vlasnik ili korisnik; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 10. Statuta Kluba.KARATE
Osobe: IVAN BAČIĆ - PREDSJEDNIK KLUBA
 
  5.
Naziv: ŠPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO "MILJEVCI"
Skraćeni naziv: ŠRD "MILJEVCI"
Reg. broj: 15000711
Sjedište: Drinovci, Oko škole 11
Datum upisa: 01.12.2005
Djelatnosti: provođenje programa športske rekreacije članova; organiziranje športsko rekreativnih priredbi, te sudjelovanje na istima; organiziranje prigodnih susreta s drugim društvima za rekreaciju; briga o održavanju športskih objekata i terena kojih je Društvo vlasnik ili korisnik; suradnja s drugim istovrsnim udrugama i organizacijama; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 8. Statuta Društva.OSTALE ŠPORTSKE DJELATNOSTI
Osobe: TOMISLAV DŽELALIJA - PREDSJEDNIK DRUŠTVA, ANTE GALIĆ - TAJNIK DRUŠTVA
 
  6.
Naziv: KOŠARKAŠKI KLUB "PETAR SVAČIĆ" - MILJEVCI
Skraćeni naziv: KK "PETAR SVAČIĆ" - MILJEVCI
Reg. broj: 15000565
Sjedište: Širitovci, Vranjkovići 3
Datum upisa: 04.06.2003
Djelatnosti: poticanje i promicanje košarkaškog športa, a posebice kod djece i mladeži u osnovnim i srednjim školama; organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi priprema za natjecanja; skrb o unapređenju stručnog rada, te o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti igrača; suradnja s drugim klubovima poradi zajedničkog osposobljavanja i usavršavanja igrača i trenera; sudjelovanje na županijskim, međužupanijskim, državnim i međunarodnim takmičenjima; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 11. Statuta Kluba. KOŠARKA
Osobe: ANTE DŽELALIJA - PREDSJEDNIK KLUBA
 
  7.
Naziv: KICKBOXING KLUB "DRNIŠ"
Skraćeni naziv: K.B.K. "DRNIŠ"
Reg. broj: 15000566
Sjedište: Drniš, Miljevačka 4
Datum upisa: 05.06.2003
Djelatnosti: planiranje rada i razvitka kickboxing športa; organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova; osposobljavanje članova u športskim zvanjima i vještinama; poduka i trening djece i mladeži; skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba; sudjelovanje u športskim natjecanjima kickboxinga i srodnih borilačkih športova; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 8. Statuta Kluba.KICK-BOXING
Osobe: JADRANKA PATIERA - PREDSJEDNICA KLUBA
 
  8.
Naziv: ŠPORTSKO-REKREATIVNO DRUŠTVO "PROMONA" SIVERIĆ
Skraćeni naziv: ŠRD "PROMONA" SIVERIĆ
Reg. broj: 15000749
Sjedište: Siverić, Put ambulante 5
Datum upisa: 05.06.2006
Djelatnosti: provođenje programa športske rekreacije članova; organiziranje športsko-rekreativnih priredbi i drugih prigodnih susreta s drugim društvima za rekreaciju; sudjelovanje na sportskim priredbama i igrama; skrb o održavanju športskih objekata i terena; ostvarivanje suradnje s drugim istovrsnim udrugama i organizacijama; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 8. Statuta Društva.OSTALE ŠPORTSKE DJELATNOSTI
Osobe: HRVOJE ODAK - PREDSJEDNIK DRUŠTVA, MARIN ŠIKLIĆ - DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA
 
  9.
Naziv: ŠPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO RADONIĆ ŽIVKOVIĆI
Skraćeni naziv: ŠRD RADONIĆ ŽIVKOVIĆI
Reg. broj: 15000526
Sjedište: Radonić, Kod škole Živković bb
Datum upisa: 02.10.2002
Djelatnosti: provođenje programa športske rekreacije članova; organiziranje športsko rekreativnih priredbi; sudjelovanje na športskim priredbama i igrama; vodi brigu o održavanju športskih terena; suradnja s drugim istovrsnim udrugama; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 8. Statuta Društva.OSTALE ŠPORTSKE DJELATNOSTI
Osobe: SREĆKO ŽIVKOVIĆ - PREDSJEDNIK DRUŠTVA
 
  10.
Naziv: DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE "ŠPORT ZA SVE" KADINA GLAVICA
Skraćeni naziv: DŠR "ŠPORT ZA SVE" KADINA GLAVICA
Reg. broj: 15000806
Sjedište: Kadina Glavica, Kranjci 5/a
Datum upisa: 11.04.2007
Djelatnosti: okupljanje članova koji se žele baviti športskim aktivnostima i tjelesnim vježbanjem; rad na očuvanju, održavanju, poboljšanju i unapređenju zdravlja članova, provođenjem tjelesnog vježbanja i športskih aktivnosti; ukupnom aktivnošću Društva poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti, njegovanje tjelesnog i duhovnog zdravlja kroz bavljenje športskom rekreacijom; briga o unapređenju stručnog rada i uvjeta rada; ostvarivanje suradnje s drugim društvima športske rekreacije, te sa svim organizacijama koje podupiru rad Društva; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 7. Statuta Društva. OSTALE ŠPORTSKE DJELATNOSTI
Osobe: IVICA KRANJAC - PREDSJEDNIK DRUŠTVA, ANTE KRANJAC - TAJNIK DRUŠTVA
 
  11.
Naziv: ŠPORTSKO-REKREATIVNO DRUŠTVO "HRVATSKI VITEZ NIKO CIGIĆ" PAKOVO SELO
Skraćeni naziv: ŠRD "HRVATSKI VITEZ NIKO CIGIĆ" PAKOVO SELO
Reg. broj: 15000699
Sjedište: Pakovo Selo, Jakelići 5
Datum upisa: 12.10.2005
Djelatnosti: provođenje programa športske rekreacije članova; organiziranje športsko-rekreativnih priredbi, te sudjelovanje na istim; organiziranje prigodnih susreta s drugim društvima za rekreaciju; briga o održavanju športskih objekata i terena kojih je Društvo vlasnik ili korisnik; suradnja s drugim istovrsnim udrugama i organizacijama; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 8. Statuta Društva.OSTALE ŠPORTSKE DJELATNOSTI
Osobe: TOMISLAV PLEADIN - PREDSJEDNIK DRUŠTVA, FRANE CIGIĆ - DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA
 
  12.
Naziv: NOGOMETNI KLUB "RUDAR" SIVERIĆ
Skraćeni naziv: NK "RUDAR"
Reg. broj: 15000047
Sjedište: Siverić, Siverić bb
Datum upisa: 09.02.1998
Djelatnosti: okupljanje članova koji se žele baviti nogometom; organiziranje i provođenje športske pripreme i poduke nogometaša radi priprema za natjecanja; sudjelovanje na natjecanjima u nogometnom športu; stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada; ostvarivanje suradnje s drugim srodnim športskim udrugama u utvrđivanju i provođenju programa i aktivnosti od zajedničkog interesa; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 6. Statuta Kluba. NOGOMET
Osobe: MLADEN BUKARICA - PREDSJEDNIK KLUBA, MATE SKORIĆ - TAJNIK KLUBA
 
  13.
Naziv: KOŠARKAŠKI KLUB "DOŠK"
Skraćeni naziv: -
Reg. broj: 15000353
Sjedište: Drniš, Trg Josipa Kosora 1
Datum upisa: 12.10.1999
Djelatnosti: okupljanje građana radi igranja i promicanja košarke; poticanje i promicanje košarke u Gradu Drnišu, Šibensko - kninskoj županiji, a posebice kod djece i mladeži u osnovnim i srednjim školama; skrb o košarkašima i o unapređenju stručnog rada, školovanje i usavršavanje vlastitog stručno - pedagoškog kadra; sudjelovanje u košarkaškim natjecanjima; te ostale djelatnosti utvrđene Statutom Kluba.KOŠARKA
Osobe: NIKOLA LOVRIĆ - PREDSJEDNIK KLUBA, ZDENKO BARIŠIĆ - TAJNIK KLUBA
 

Copyright © 2012 - Grad Drniš - Sva prava zadržana - Izrada i održavanje krasic.net